usuwanie
subitu

usuwanie
subitu

o nas

Nasza firma zajmuje się usuwaniem subitu, lepiku, mas bitumicznych, smoły, starych farb, kleju po parkiecie, płytkach, wykładzinach poprzez frezowanie posadzki do białego betonu. Zrywamy nawierzchnie przy pomocy profesjonalnego sprzętu.

Prowadzimy również
kompleksowe usługi parkieciarskie

5

Układanie desek, parkietów, paneli

5

Naprawy, renowacje parkietów i schodów

5

Lakierowanie, olejowanie, barwienie

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
www.dchomentowski.pl

Dlaczego
usuwać
subit?

Większość parkietów do lat 90-tych przyklejana była na lepik pochodzenia bitumicznego zwany subitem. Po zdjęciu parkietu często napotykamy czarna smołę, która ma intensywny, drażniący zapach. Lepik ten należy usunąć ze względów technologicznych i zdrowotnych.

1. Subit jest substancja ropopochodną, niechłonna. Nowa wylewka lub parkiet nie będzie miał odpowiedniej przyczepności z podłożem – subitem i może się rozwarstwić. Lepik ten należy usunąć poprzez frezowanie posadzki i dopiero wylać wylewkę samopoziomującą uzyskując mocne, stabilne podłoże.

2. Kleje bitumiczne są toksyczne: zawierają smołę węglową ,benzo(a)pyren, benzen, toluen i inne. Wszystkie te substancje utleniają się i skalają przestrzeń mieszkalna. Dostają się do organizmu droga oddechowa, pokarmowa i przez skórę. Substancje te są wysoko rakotwórcze.

+48 513 357 726

biuro@dchomentowski.pl

ul. Opacka 21/44,
80-330 Gdańsk

Skontaktuj się z nami

5 + 14 =